Vi tar hand om hela processen

Det är en handfull förutsättningar som måste stämma för att bygga en solcellspark. Vi optimerar chanserna genom att skapa och presentera ett projekt som har hög chans att ta sig igenom alla instanser och ge dig ett lönsamt och tryggt arrende för en mycket lång tid framöver!

Anmäl ditt intresse här

Så här går det till

Först tittar vi på om det finns förutsättningar för en solcellspark på din mark – t ex placering och storlek. Om du godkänner planen så ansöker vi om en nätindikation från nätägaren.

Vid en positiv nätindikation kommer vi och besöker dig, tittar på de faktiska markförutsättningarna och tar en fika. Förhoppningsvis ser allt bra ut och då skriver vi ett arrendeavtal. Hela processen är kostnadsfri för dig.

Det här avgör om din mark passar
som arrende för en solcellspark

Solinstrålning på platsen
Den måste vara över 950 GHI för att en solcellspark ska vara aktuell. Du kan kolla solinstrålningen på din fastighet här: https://globalsolaratlas.info/map

Storlek på markytan
Vi tittar på markytor mellan 6 och 300 hektar, men tumregeln är att ju större en solcellspark är, desto större är chansen att den blir verklighet.

Vilket elområde din fastighet tillhör
Det är i stort sett bara i elområde 3 & 4 som det är lönsamt att bygga solcellsparker.

Markförutsättningar
Till att börja med är det bara skogs- och betesmark vi projekterar, men de måste också vara plana och inte allt för steniga.

Nätägarens anslutningskostnad
De regionala elnäten är flaskhalsarna för många solcellsprojekt. Kostnaden och tiden för att bygga ut dessa avgör om projektet blir verklighet.

Anmäl ditt intresse här