Nya tidens energibolag

Är du intresserad av att ta initiativ till en uthållig energilösning för ditt företag? 

Här får du mer information om hur du kan köpa förnyelsebar 
solenergi från någon av våra solparker i Sverige

Köpa el?

Våra solparker

Kontakta oss

Sunspark

Jordens främsta källa till energi

Energi som utvinns med hjälp av solens strålar benämns solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el.

Solen är en energikälla som kan betraktas som outsinlig. Den kommer inte – till skillnad mot energikällor som kol, olja och naturgas – att ta slut. International Energy Agency (IEA) räknar med att solenergi redan år 2050 kommer att vara världens viktigaste elenergikälla.