Har du funderat på hur du kan få ut mer av din mark i framtiden? Arrendera ut en del till solkraft och få en hög och trygg intäkt

Se filmen

Vi ger din mark ny energi

SunSpark projekterar och arrenderar markområden lämpliga för solcellsparker i storleken 6-300 hektar. Vi genererar höga arrendeinkomster till markägare samtidigt som vi ökar produktionen av förnybar och lokalproducerad el i södra och mellersta Sverige.

Vi tar hand om hela processen för att säkra tillstånd och skapa förutsättningar som ökar chanserna för att projektet ska bli verklighet.

Läs mer om hur det fungerar

Vad ger det dig som markägare?

Anmäl ditt intresse här

Ökad biologisk mångfald

Det har visat sig att den biologiska mångfalden ökar i solcellsparker, då de bildar naturliga öppna platser för bin och andra livsviktiga pollinerare.

Bra för din mark

Solceller skuggar marken under och bidrar i hög utrstäckning till att binda viktig markfukt. De kan också skydda betesdjur från väder och vind.

Bidra till en bättre miljö

Genom att skapa lokalproducerad och förnybar solenergi hjälper du miljön i ditt närområde och skyndar på omställningen till klimatsmarta alternativ.

Vi utvecklar ständigt nya solparksprojekt

SunSpark är en av Sveriges största solparksutvecklare med över 90 solcellsparksprojekt i södra och mellersta Sverige. Vi letar efter plana skogs- och betesmarker i storleken 6-300 hektar att arrendera för nya projekt.

Läs mer om SunSpark Nordic AB