Distribution of production in 2020F vs. 2050F (% of total)

Source: Energimyndigheten
Framtida potential för solenergi i Sverige

 

  • Starkt åtagande för förnybar energi i Sverige med ett regeringsmål om 100% förnybar energi år 2040, där kärnkraften förväntas avvecklas
  • Ökningen av solenergi förväntas drivas av gynnsamma subventioner som skapar ekonomiska incitament, en ökad miljöhänsyn och lägre priser på solpaneler
  • Trots att den är en framväxande marknad ligger solenergiproduktionen i Sverige fortfarande efter jämfört med dess grannländer, och totalt endast 0,3% av energimarknaden jämfört med Danmark (2,8%) och Tyskland (12%)
  • Enligt en ny undersökning är solenergi den mest föredragna energikällan i Sverige. På frågan svarade 42% att de kunde överväga att köpa mer solenergi. Detta jämförs med kärnkraft (17%), vind (16%) och hydro (15%)
Utveckling av solceller i Sverige

 

Solstrålningskarta Sverige - goda förutsättningar

Källa: Energimyndigheten, 2019, Energiläget 2020, Company Information, SMHI, SVT, Kantar-Sifo/Vattenfall