Nya tidens energibolag

Om oss

Nya tidens ”oljerush” – vi rullar ut solpaneler istället för borrtorn
  • SunSparks mission är att möjliggöra acceleration av expansionstakten i utbyggnaden av solenergi – en av de viktigaste förnyelsebara energikällorna
  • SunSparks ambition är att, under kommande år, bli en av de största svenska aktörerna inom solenergi-området – ett mål som ska uppnås genom att projektera, bygga och driftsätta upp till 40 solparker i mellersta och södra Sverige. Det första året (2021) innebär, med förverkligande av projektportföljen, att 10 solparker (cirka 20 MW) kan tas i drift.
  • Med 40 installerade parker kommer den installerade effekten att vara cirka 90 MW och generera cirka 80 GWh per år vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 6 100 hushåll 
  • Med 90 MW kraft kommer SunSpark att vara en av de största solkraftproducenterna i Sverige, men ändå bara representera 5% av den totalt förväntade producerade solenergin i Sverige år 2025
  • Sunsparks affärsidé är att sälja lokalt producerad svensk solel till företag och intuitioner. Ursprungscertifikat ingår liksom märkningen ”Bra Miljöval”
Vision

Att bli en av de största aktörerna inom solenergi i Sverige och med solel som medel hjälpa företag med hög energiförbrukning att minska sina utsläpp och nå sina miljömål.

Mission

SunSpark mission är att accelerera expansionen av solenergi i Sverige – en av framtidens viktigaste förnyelsebara energikällor.

Roll

SunSparks roll kommer att vara utveckla, finansiera och äga/drifta solparker för produktion av solenergi. SunSpark säljer solelen till företag via eldistributör.