Historia

Bakgrund solpaneler

Jordens främsta källa till energi

Energi som utvinns med hjälp av solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. Solen är en i praktiken outsinlig energikälla, vilket innebär att den – till skillnad mot kol, olja och naturgas – inte tar slut. International Energy Agency (IEA) räknar med att solenergi, redan år 2050, kommer att vara världens viktigaste elenergikälla.

Den första fungerande maskinen för att omvandla solstrålning till elenergi konstruerades på 1860-talet av fransmannen Augustin Mouchot (1825-1912). Men att moderna kiselsolceller kunde omvandla solljus till elektricitet, upptäcktes faktiskt av en händelse när forskaren Russel Ohl (1898-1987) belyste en bit kisel med en ficklampa och fick se en voltmeter ge utslag. Den allra första fungerande solcellen konstruerades vid Bells laboratorier i USA 1954. Fram till 1970-talet användes solceller främst i anslutning till rymdfarkoster och satelliter, men i samband med oljekrisen och – inte minst – i takt med klimatförändringarna orsakade av fossila bränslen, började intresset för solkraft växa.

Källa: Tekniska Museet