Påverka omställningen till förnyelsebar energi genom att köpa el från nyproduktion!

Solkraft förväntas bli den snabbast växande energikällan i Sverige.

Nu kan ditt företag dra nytta av svensk solel året om – utan att behöva satsa på egna investeringar i solpaneler på taket eller genom att bygga egna solparker. Och självklart får ni ”på köpet” även då hållbar el märkt med Bra Miljöval.
 

Företag står för 40% av miljöpåverkan genom sina köp av el. Ni kan göra skillnad genom att aktivt välja förnybar energi!

Bidra till ny grön energi genom VPPA

Ett Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) hjälper er att accelerera övergången till grön el, minska kostnader och är en gardering mot volatilitet och prischocker på elmarknaden. Till skillnad från när man köper kraft från redan byggda gröna energiprojekt, innebär ett VPPA-avtal att ny grön kraft tillförs till elnätet.

Hur fungerar ett VPPA?

Eftersom ett VPPA är ett finansiellt instrument, behöver ni inte ändra hur ni köper er energi. Ni kan helt enkelt fortsätta handla el på samma sätt som förut. Det som skiljer är att ni äger Ursprungs-Garantierna (UG) som genereras av er solpark, Detta blir ett kvitto/en bekräftelse på var er el kommer ifrån. 

Fördelar med solenergi ifrån SunSpark

 • Ni köper ren förnybar energi och sparar pengar från första dagen.
 • Ingen ”up-front”-kostnad, Inga CAPEX-utgifter och ni undviker juridiska, tekniska och/eller operativa risker.
  Ni har en kontakt när det gäller frågor om ert avtal och produktionen av el.
 • SunSpark hjälper er med extern kommunikation, integrering till CSR, rapportering och material för marknadsföring
 • SunSpark har en flexibel approach för att skapa en lösning som är ”skräddarsydd” för ert företags behov.
 • SunSpark är helt oberoende vilket gör att vi själva kan skala upp vår produktion av energi i relation till efterfrågan. Vi blir en partner för framtiden. 

Ursprungs­märkning - därför är det viktigt

Syftet med ursprungsmärkning är att ni som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön.

För att vi som elleverantör ska kunna garantera ursprunget på den el som vi säljer måste, vi köpa så kallade Ursprungs-Garantier (UG). Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Dessa certifikat köps och säljs på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer.

Det är Energimyndigheten som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier (UG).

 Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida

Därför ska ni som kund välja el märkt Bra Miljöval!

 • Ni får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
 • Ni ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
 • Ni hjälper till att minska efterfrågan på el som medför hög miljöbelastning -  som kärnkraft och fossilbaserad el - samtidigt som ni ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.
 • Ni minskar er klimatpåverkan.
 • Ni bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

Jag vill se hur ett elavtal kan se ut

Tillsammans med Telge Energi gör vi det möjligt att förse fler med solenergi ifrån våra parker!

Telge Energi är vår samarbetspartner som gör det möjligt för oss att distribuera den solenergi som produceras av våra parker till er som kund.

Telge Energi är elbolaget som alltid utmanat branschen. Först sänkte de priserna, sen kämpade de mot kolkraften. Nu tar de nästa kliv och ger människor och företag ökade möjligheter att agera hållbart. 

2008 lämnade Telge Energi det fossila bakom sig och gick över till 100 % förnybart. Tillsammans med sina kunder stöttar de projekt för hållbar el och hållbar utveckling - exempelvis Children’s Climate Prize och projekt för hållbar vattenkraft.